Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński wspiera kształtowanie ścieżki kariery naukowej pracowników zapewniając swobodę prowadzenia badań. System grantów oraz wsparcie pracowników administracji uczelni stanowią elementy modelu wsparcia w procesie przygotowywania i rozliczania dokumentacji projektowej. Centrum Wsparcia Nauki UJ pomaga pracownikom naukowym w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności z funduszy strukturalnych, programów Komisji Europejskiej, krajowych i zagranicznych programów badawczych, badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i inwestycyjnych.

Program wsparcia dla naukowców UJ aplikujących o granty ERC - celem programu jest stworzenie dogodnych warunków do ubiegania się o prestiżowe indywidualne granty European Research Council.

Projekty – moduł witryny internetowej Centrum Wsparcia Nauki UJ zawierający istotne informacje na temat najpopularniejszych programów, zasad przygotowywania projektów na Uniwersytecie Jagiellońskim, wymaganych dokumentów zarówno dla osób wnioskujących, jak i realizujących projekty. 

Informacje o konkursach na stronie internetowej Centrum Wsparcia Nauki.

Wsparcie Działu Nauki Collegium Medicum w Realizacji projektów naukowych.