Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyróżnienie HR Excellence

6 grudnia 2017 roku Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Jagiellońskiemu prestiżowe wyróżnienie Human Resources Excellence in Research.

Wyróżnienie nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które zapewniają doskonałe warunki pracy naukowcom, posiadają transparentne procesy rekrutacyjne i wdrożyły rekomendacje zawarte w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Przyznanie wyróżnienia jest jedynym z działań podejmowanych przez Komisję Europejską w ramach Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), której celem jest tworzenie atrakcyjnego i otwartego rynku pracy dla naukowców w Unii Europejskiej.  

Instytucje, które otrzymują wyróżnienie zobowiązują się do przestrzegania zasad Karty i Kodeksu, ciągłego doskonalenia swoich praktyk i podlegają regularnej ocenie ekspertów wyznaczonych przez KE 

Wyróżnienie jest potwierdzeniem przejrzystych zasad rekrutacji i warunków pracy sprzyjających rozwojowi naukowemu pracowników.

Premiuje jednostkę w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej Horyzont 2020/Horyzont Europa w zakresie badań i innowacji.

Premiuje jednostkę w krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także w konkursach i programach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwa Edukacji i Nauki).

Daje prawo do zamieszczania ogłoszeń na platformie Euraxess.

Proces ubiegania się o wyróżnienie HR Excellence in Research zainicjowała podpisana przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i przesłana do Komisji Europejskiej w kwietniu 2015 roku Deklaracja Poparcia dla zasad Karty i Kodeksu oraz zobowiązanie do wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji OTM-R. 

Na etapie analizy wewnętrznej przeprowadzona została w 2016 r. anonimowa ankieta wśród pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej wyniki służyły opracowaniu planu działań na kolejne lata, których celem jest zapewnienie przejrzystych zasad rekrutacji oraz perspektyw rozwoju pracowników naukowych na każdy etapie kariery.  

Poniżej przedstawione zostało kalendarium procesu ubiegania się o wyróżnienie HR Excellence in Research: 

Kluczowe daty w procesie HRS4R

Wersja tekstowa
Kluczowe daty w procesie HRS4R:

 • 2000 – przyjęcie koncepcji utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej na lizbońskim szczycie Rady Europejskiej
 • 2005 – opublikowanie przez KE Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych
 • 2006 – decyzja Przewodniczącego KRASP o poparciu dla KiK i rekomendacja podpisania Karty przez rektorów uczelni polskich 
 • 2015 – Deklaracja Władz UJ dla poparcia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji naukowców
 • 2016 – Ankieta wśród pracowników UJ
 • IX 2017 – Strategia HR dla Naukowców, Plan Działań na lata 2017-2019
 • XII 2017- Wyróżnienie HR Excellence in Research 
 • 2018 – powołanie Zespołu ds. wdrażania strategii Logo HR Excellence in Research
 • II 2020 – Ekspercka ocena okresowa (Internal Review) stopnia wdrożenia strategii HRS4R
 • VIII 2020 – Rekomendacje ekspertów w zakresie doskonalenia działań
 • 2021 – powołanie Komitetu Sterującego, Zespołu Roboczego i Koordynatora ds. HR Excellence in Research

Widok zawartości stron Widok zawartości stron