Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Infrastruktura badawcza

Infrastruktura badawcza Uniwersytetu może być wykorzystywana przez jej pracowników, studentów oraz doktorantów w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Jagiellońskim określa Regulamin 

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Interdyscyplinarny akademicki ośrodek badania i rozwoju leków, w którego laboratoriach prowadzone są badania dotyczące roli śródbłonka naczyniowego w rozwoju chorób cywilizacyjnych, znaczenia śródbłonkowych mechanizmów farmakoterapeutycznych, działania nowych związków i leków na śródbłonek.

Małopolskie Centrum Biotechnologii - oferuje prowadzenie badań w następujących pracowniach:
  1. Zwierzętarnia zakaźna, która składa się z trzech laboratoriów: pracowni hodowli zwierząt, sali zabiegowej oraz laboratorium badawczego.
  2. Centrum Genomiki, w którym obecnie przeprowadzane są eksperymenty wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA z wykorzystaniem dwóch platform Ion Torrent (PGM i Proton) oraz sekwensera MinION firmy Oxford Nanopore Technologies. Ta nowocześnie wyposażona jednostka, w której pracują doświadczeni technicy i naukowcy zajmujący się badaniami zmienności genomu, oferuje swoje usługi w zakresie sekwencjonowania nowej generacji i elektroforezy kapilarnej wszystkim zainteresowanym naukowcom i instytucjom.
  3. Protein Crystallization Core Facility zapewnia najnowocześniejszą infrastrukturę biologii strukturalnej dla naukowców. Małopolskie Centrum Biotechnologii stworzyło platformę krystalizacji białek, aby pomóc biologom strukturalnym i innym zainteresowanym naukowcom w postępach w pracach nad charakterystyką strukturalną interesujących ich białek.
  4. Pracownia Proteomiki i Spektrometrii Mas świadczy usługi proteomiczne naukowcom, które obejmują wyznaczanie masy cząsteczkowej peptydów i białek, wykrywanie modyfikacji potranslacyjnych oraz identyfikację białek w proteomie. Ośrodek jest wyposażony w dwa spektrometry mas, które są używane w zależności od wymagań próbki. Są to: Q-Exactive oraz micrOTOF-Q II (Bruker Daltonics). 
  5. Bank Komórek  - wykwalifikowana kadra zajmuje się realizację projektów związanych z wykorzystaniem komórek skóry w leczeniu oparzeń, ran przewlekłych i patologicznych zmian skórnych. Obecnie, jako jeden z nielicznych Banków Komórkowych w Polsce, posiada niezbędne uprawnienia do produkcji kilku produktów HE – ATMP.
  6. Laboratorium Biologii Strukturalnej zapewnia najnowocześniejszą infrastrukturę biologii strukturalnej dla naukowców pracujących w Małopolskim Centrum Biotechnologii, jak również dla partnerów współpracujących lub naukowców spoza MCB (zarówno ze środowiska akademickiego jak i przemysłu).

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS - Centrum naukowe, które zapewnia otwarty dostęp do infrastruktury badawczej, aby umożliwić prowadzenie badań z wykorzystaniem unikalnych metod doświadczalnych bazujących na właściwościach promieniowania synchrotronowego. Infrastruktura Centrum służy badaniom podstawowym i materiałowym między innymi w obszarach: kataliza, inżynieria biomedyczna, nanomateriały, farmakologia czy geologia.

Collegium Medicum - Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) utworzyły Priorytetowy Obszar Badawczy (POB) zatytułowany „Jakość badań dla jakości życia” (ang. Better research for better quality of life, qLife) w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza realizowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzięki funduszom z programu zakupiono sprzęt do badań.

Ośrodek Genomiki Medycznej OMICRON​ - realizuje projekty naukowe bazujące na technologiach wysokoprzepustowych w obszarach genomiki, transkryptomiki i proteomiki.