Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs Teaching Slam - forum wymiany dobrych praktyk w dydaktyce akademickiej

Rektorski Fundusz Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi

Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Hugona Kołłątaja, indywidualna bądź zespołowa przyznawana jest za wkład w popularyzację wiedzy w środowiskach szkolnych, za intensywną i owocną współpracę ze szkołami średnimi na rzecz rozbudzania aspiracji edukacyjnych wśród młodzieży i ludzi dorosłych, za autorstwo podręczników metodycznych o dużym znaczeniu oraz za innowacyjność w zakresie pomocy naukowych.

Nagrodę Pro Arte Docendi przyznaje się wybitnym nauczycielom akademickim zatrudnionym w UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej, a w szczególności za mistrzostwo w sztuce przekazywania wiedzy, doskonałe relacje i wyniki pracy ze studentami, indywidualną pracę z wyróżniającymi się wychowankami oraz kołami naukowymi, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w zakresie kształcenia oraz stosowanie w praktyce innowacyjnych metod i środków, zgodnych ze wskazaniami nowoczesnej dydaktyki akademickiej.

Celem oceny zajęć dydaktycznych jest monitorowanie procesu nauczania oraz systematyczna poprawa jakości dydaktyki na Uniwersytecie. Odbywa się to poprzez gromadzenie i analizę opinii studentów na temat pracy nauczycieli akademickich: pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i doktorantów oraz prowadzonych przez nich zajęć. Stanowią one jedno z podstawowych kryteriów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez pracownika i są podstawą do wyróżnienia najlepiej ocenianych pracowników UJ.

Na podstawie nominacji Dziekanów przyznaje się wyróżnienia pracownikom wykazującym się zaangażowaniem w realizację zadań służących doskonaleniu jakości kształcenia w jednostkach. Poniżej znajduje się lista osób, którym przyznano wyróżnienia.

Nagroda im. Katarzyny Kulig jest przyznawana młodym pracownikom i absolwentom studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego za wyróżniającą się pracę doktorską i habilitacyjną związaną z poszukiwaniem nowych leków.

Tytuł Doktora honoris causa 

Najwyższa godność przyznawana przez Senat UJ osobom o wybitnych osiągnięciach naukowych oraz powszechnie uznanym autorytetom naukowym i moralnym.

Medal przyznawany osobom zasłużonym dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nagroda Rektora "Laur Jagielloński" przyznawana jest z okazji święta Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia naukowe dokonane w ciągu 5 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok jej przyznania.

Osoba wyjątkowo zasłużona dla Uniwersytetu Jagiellońskiego może otrzymać Odznakę "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego".

więcej o