Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mobilność międzynarodowa

Wsparcie mobilności naukowców jest priorytetem działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczelnia zapewnia pomoc w rozwijaniu umiejętności zawodowych, wspiera rozwój kariery naukowej poprzez możliwość wzięcia udziału w licznych projektach, konkursach, stażach wyjazdowych. Uniwersytet Jagielloński realizując politykę kadrową promuje mobilność pracowników uczelni, która sprzyja motywacji do doskonalenia zawodowego i wzrostu jakości pracy badawczej. Wymiana akademicka ułatwia i rozwija mobilność kadr naukowych i dydaktycznych między ośrodkami akademickimi zarówno w kraju, jak i za granicą.

Poniżej przedstawiamy przykładowe inicjatywy Uniwersytetu służące wsparciu mobilności międzynarodowej oraz budowaniu międzynarodowych relacji partnerskich:

W konsorcjum z zagranicznymi instytucjami Uniwersytet Jagielloński zrealizował projekt  “Collaborative Monitoring of REgional Lifelong learning Policies” (COMORELP), który miał na celu stworzenie otwartej platformy współpracy międzynarodowej w celu ulepszenia i porównania regionalnych polityk i inicjatyw w zakresie uczenia się przez całe życie.

W ramach budowy międzynarodowych partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy, pracownicy uniwersytetu mają możliwość skorzystania z programu ERASMUS -  wyjazdów zagranicznych w celach edukacyjnych.

Uczelnia stwarza również możliwość skorzystania z programu MOST - Mobilności Studentów i Doktorantów  i odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. 

Uniwersytet w ramach wymiany bilateralnej, podejmuje na szeroką skalę umowy dotyczące współpracy zagranicznymi instytucjami szkolnictwa wyższego.