Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polityka otwartego dostępu

Polityka otwartego dostępu

Uniwersytet Jagielloński realizuje Politykę otwartego dostępu (Open Access) tworząc warunki do udostępniania publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego promuje również poprzez Portal Wiedzy UJ CM ideę otwartego dostępu w postaci cyfrowej do publikacji naukowych i wyników badań. W ramach portalu zamieszczane są przydatne informacje na temat instrukcji otwartego dostępu, polityki Unii Europejskiej w zakresie Open Access, webinariach, konferencjach, poświęconych otwartemu dostępowi, platform wydawniczych służących do publikowania badań naukowych oraz dane dotyczące realizacji projektu Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego  –  Collegium Medicum. Portal jest projektem, który ma na celu stworzenie komplementarnego segmentu „Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Na jednej platformie połączono i zapewniono otwarty dostęp do zasobów nauki z zakresu medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, zdrowa środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii oraz ochrony zdrowia. Dzięki stworzeniu bazy ekspertów z różnych dziedzin medycyny, narzędzie to ułatwia współpracę między ośrodkami naukowymi i przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, a także pozwolą na ponowne wykorzystanie zasobów nauki przez podmioty spoza sektora finansów publicznych działających w obszarze medycyny i nauk pokrewnych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Repozytorium UJ

Repozytorium UJ

Na Uniwersytecie Jagiellońskim funkcjonuje repozytorium, które jest serwisem ogólnodostępnym, a jego zadaniem jest gromadzenie, upowszechnianie oraz promocja dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników uniwersytetu. Repozytorium UJ zawiera zbiory: 

 

 

  • opisów bibliograficznych publikacji autorów zatrudnionych na UJ, 
  • pełnotekstowych publikacji pracowników UJ, 
  • prac obronionych na UJ, 
  • pełnotekstowych czasopism i artykułów z czasopism publikowanych na UJ, 
  • informacji o pracach dyplomowych studentów UJ, 
  • informacji o konferencjach organizowanych przez UJ, 
  • publikacji i opracowań powstałych w ramach realizowanych projektów na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Publikacje udostępniane w RUJ są automatycznie indeksowane w globalnych agregatorach i wyszukiwarkach takich jak: Google Scholar, OpenAIRE, BASE, Microsoft Academic, CORE. Obecnie RUJ jest największym tego typu systemem w Polsce.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koordynator ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych

Koordynator ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych

Uczelniany Koordynator ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych również wspiera pracowników uczelni w procesie publikowania dorobku naukowego w ramach Open Access.

Najnowsze informacje na temat Open Access dostępne są na stronie portalu „Otwarta nauka na Uniwersytecie Jagiellońskim”. 

Ponadto pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach, których celem jest przybliżenie idei otwartego dostępu, zasad Planu S, polityki otwartości NCN, publikowania własnych publikacji w otwartym dostępie z wydawcami polskimi i zagranicznymi.