Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

link do  cafe nauka fb

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Popularyzacja nauki

Uniwersytet Jagielloński popularyzuje naukę poprzez upowszechnianie osiągnięć naukowych w obszarze dyscyplin ścisłych, medycznych, przyrodniczych, a także humanistycznych i społecznych. Uczelnia prezentuje pracę swoich naukowców, ich badania i najnowsze osiągnięcia - zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Promowanie wynalazków oraz technologii autorstwa pracowników i doktorantów uniwersytetu to budowanie społeczeństwa wiedzy.

Informacje o aktualnych badaniach z różnych dziedzin wiedzy realizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim są zamieszczane w publikacji popularnonaukowej Projektor Jagielloński.

Promocja nauki jest bardzo ważnym i niezbędnym przedsięwzięciem. Nauka nie musi być postrzegana jako niedostępna i hermetyczna, może być równocześnie interesująca w odbiorze. Projektor to zbiór niebanalnych tekstów popularnonaukowych, których twórcami są wybitni naukowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego mają zapewnioną pomoc i wsparcie w promocji projektów badawczych poprzez między innymi serwisy internetowe takie jak promUJ naukę czy NAUKOSKOP, w którym zamieszczane są informacje na temat różnych zjawisk naukowych w ciekawej formie graficznej – infografik naukowych.

Nauka jest trendy i fajnie się ją nosi.

W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” Uniwersytet Jagielloński realizuje przedsięwzięcie „Gates”, poprzez które popularyzuje naukę, współpracując ze sferą biznesu i inicjatywami lokalnymi. W ramach „Gates” podejmowane są różne inicjatywy jednostek uniwersytetu realizowane między innymi przez Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych oraz Centrum Transferu Technologii CITTRU.

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych organizuje liczne wykłady dla szerokiej publiczności, prowadzi kanał popularnonaukowy na Youtube, współorganizuje naukowo-kulturalny Copernicus Festival.

Centrum Transferu Technologii CITTRU jest jednostką uczelni, która wspiera badaczy w upowszechnianiu wiedzy, współpracy z gospodarką oraz dba o wykorzystanie nowatorskich rozwiązań pracowników, doktorantów i studentów w celu komercjalizacji wyników badań naukowych.