Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca w UJ

Uniwersytet Jagielloński prowadzi aktywną, prorozwojową politykę kadrową, której celem jest pozyskanie wybitnych naukowców z kraju i z zagranicy, sprzyjającej rozwojowi przyjaznego naukowcom ekosystemu badawczego. Zgodnie z Polityką otwartej, transparentnej i merytorycznej rekrutacji nauczycieli akademickich OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment), Uniwersytet Jagielloński zobowiązuje się do stosowania najwyższych standardów w rekrutacji pracowników na wszystkich poziomach, a także do zagwarantowania naukowcom możliwie najlepszych warunków do wykonywania pracy z poszanowaniem zasad etycznych, w zgodzie z zasadą równości szans oraz z zachowaniem równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

test w języku angielskim: dlaczego właśnie my?

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego UJ?

  • Dostęp do bogatych zasobów Uczelni (infrastruktury badawczej, wydarzeń naukowych i kulturalnych)
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji, wsparcie w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów
  • Szeroka oferta programów rozwoju kompetencji
  • Możliwość zaangażowania w proces tworzenia i realizacji innowacyjnych projektów, w tym międzynarodowych
  • Praca w środowisku międzynarodowym
  • Perspektywa wyjazdów zagranicznych (w tym udziału w konferencjach, stażach, szkoleniach)
  • Bezpieczeństwo zatrudnienia na prestiżowej uczelni badawczej uznanej w kraju i zagranicą
  • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych