Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński prowadzi aktywną, przyjazną, prorozwojową politykę kadrową w stosunku do wszystkich swoich pracowników, zarówno nauczycieli akademickich, jak i osób niebędących nauczycielami. Zgodnie z założeniami Strategii rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030, polityka personalna jest realizowana przy uwzględnieniu wytycznych  Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Jako wzorowy pracodawca, stosuje  nowoczesny, transparentny i elastyczny system rekrutacji i adaptacji zachęcający do pracy najlepszych kandydatów z kraju i zagranicy.

DBAMY O WZAJEMNE RELACJE
Dążymy do zapewniania właściwej komunikacji. Wprowadzenie zmian poprzedzamy kampanią informacyjną skierowaną do wszystkich pracowników. W ramach codziennej pracy dbamy o kształtowanie relacji na bazie wzajemnego zaufania i szacunku.

ZAPEWNIAMY RÓWNE SZANSE
Dbamy o zapewnianie równych szans w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego w ramach Uczelni. Kierując się możliwościami Pracowników, ich osiągnięciami i wynikami pracy, stawiamy na różnorodność i indywidualizm. W ramach wzajemnych kontaktów przywiązujemy wagę do poszanowania godności osobistej naszych pracowników.

ROZWIJAMY KOMPETENCJE
Wpływamy na kształt kompetencji naszych Pracowników, aby byli gotowi  sprawnie realizować zadania zgodnie z przyjętą strategią Uczelni, odczuwając jednocześnie satysfakcję z wykonywanej pracy.

TWORZYMY KLIMAT
Przyjęte przez nas standardy postępowania w określonych sytuacjach odzwierciedlają naszą kulturę organizacyjną, tworzone są wspólnie: przez Nas i dla Nas.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron