Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński prowadzi aktywną, przyjazną, prorozwojową politykę kadrową w stosunku do wszystkich swoich pracowników, zarówno nauczycieli akademickich, jak i osób niebędących nauczycielami. Zgodnie z założeniami Strategii rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030, polityka personalna jest realizowana przy uwzględnieniu wytycznych  Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Jako wzorowy pracodawca, stosuje  nowoczesny, transparentny i elastyczny system rekrutacji i adaptacji zachęcający do pracy najlepszych kandydatów z kraju i zagranicy.

DBAMY O WZAJEMNE RELACJE
Dążymy do zapewniania właściwej komunikacji. Wprowadzenie zmian poprzedzamy kampanią informacyjną skierowaną do wszystkich pracowników. W ramach codziennej pracy dbamy o kształtowanie relacji na bazie wzajemnego zaufania i szacunku.

ZAPEWNIAMY RÓWNE SZANSE
Dbamy o zapewnianie równych szans w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego w ramach Uczelni. Kierując się możliwościami Pracowników, ich osiągnięciami i wynikami pracy, stawiamy na różnorodność i indywidualizm. W ramach wzajemnych kontaktów przywiązujemy wagę do poszanowania godności osobistej naszych pracowników.

ROZWIJAMY KOMPETENCJE
Wpływamy na kształt kompetencji naszych Pracowników, aby byli gotowi  sprawnie realizować zadania zgodnie z przyjętą strategią Uczelni, odczuwając jednocześnie satysfakcję z wykonywanej pracy.

TWORZYMY KLIMAT
Przyjęte przez nas standardy postępowania w określonych sytuacjach odzwierciedlają naszą kulturę organizacyjną, tworzone są wspólnie: przez Nas i dla Nas.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron