Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dlaczego UJ?

test w języku angielskim: dlaczego właśnie my?

 

 

 

 

 

 

 

  • Dostęp do bogatych zasobów Uczelni (infrastruktury badawczej, wydarzeń naukowych i kulturalnych)
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji, wsparcie w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów
  • Szeroka oferta programów rozwoju kompetencji
  • Możliwość zaangażowania w proces tworzenia i realizacji innowacyjnych projektów, w tym międzynarodowych
  • Praca w środowisku międzynarodowym
  • Perspektywa wyjazdów zagranicznych (w tym udziału w konferencjach, stażach, szkoleniach)
  • Bezpieczeństwo zatrudnienia na prestiżowej uczelni badawczej uznanej w kraju i zagranicą
  • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warunki pracy w UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński za pośrednictwem Działu Świadczeń Socjalnych prowadzi działalność związaną z zapewnieniem potrzeb socjalnych, mieszkaniowych, kulturalnych i rekreacyjnych, finansowaną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a przeznaczoną dla pracowników UJ, emerytów i rencistów UJ oraz członków ich rodzin.

Przedszkole i żłobek

Uniwersytet Jagielloński tworzy przyjazne warunki pracy pozwalające pracownikom naukowym na godzenie roli rodzica z pracą naukowca. Uczelnia oferuje możliwość skorzystania z oferty palcówek opiekuńczo-wychowawczych:
dla najmłodszych dzieci – Żaczuś Żłobek Uniwersytetu Jagiellońskiego 
dla dzieci starszych – Przedszkole naukowe Jagiellońskiego Centrum Innowacji