Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński przy wsparciu jednostek oraz programów rozwija współpracę biznesu z uczelnią. Uniwersytet realizuje projekty badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań do użytku komercyjnego. Oferuje partnerom biznesowym usługi badawcze i profesjonalne, zapewniając dostęp do najnowszych osiągnięć badawczych. Wspiera transfer know-how poprzez angażowanie pracowników naukowych we współpracę z firmami, badania zlecone oraz programy rozwoju.

 

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych (CEAPP) prowadzi badania naukowe w zakresie analizy i ewaluacji polityk publicznych, systemu edukacji, rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Zajmuje się również szkoleniami i wsparciem eksperckim, głównie dla administracji publicznej, świata nauki i biznesu.

Jagiellońskie Centrum Innowacji - zajmuje się zarządzaniem infrastrukturą Life Science Parku, zapewnia szeroki zestaw usług dla przedsiębiorców i naukowców rozwijających nauki przyrodnicze. 

Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB) – obszary działalności naukowej centrum to biotechnologia, choroby zakaźne, bezpieczeństwo żywności, biologia strukturalna, nutrigenomika, neurobiologia oraz bioinformatyka, które wchodzą w skład grupy tematycznej Bio, stanowiącej jeden z czterech strategicznych obszarów tematycznych badań i rozwoju technologii w Polsce. 

Klaster LifeScience Kraków – oferuje dostęp do zorganizowanej sieci współpracy działającej w środowisku naukowym i biznesowym sektora life science. 

Centrum Transferu Technologii jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego, której zadaniem jest zapewnienie wsparcia w ramach współpracy naukowców UJ z otoczeniem gospodarczym. Centrum zarządza bazą wynalazków UJ, bazą usług badawczych, identyfikuje i łączy zespoły naukowe oraz ekspertów UJ z partnerami biznesowymi.  

Inkubator Innowacyjności 4.0 – program obejmuje finansowanie badań przedwdrożeniowych, organizację spotkań branżowych z przedsiębiorcami. 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - powstał z myślą o przedsiębiorczych osobach, które chcą spróbować swoich sił prowadząc własny startup.