Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół HRS4R w UJ

Zespół HRS4R w UJ

15.04.2021 r. decyzją Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na okres od dnia 01.04.2021 r. do 31.08. 2024 r., powołano:

Komitet Sterujący ds. monitorowania wdrażania Europejskiej Karty Naukowca, Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych i Polityki Otwartej, Transparentnej i Merytorycznej Rekrutacji na UJ 

Zespół Roboczy ds. wdrażania Europejskiej Karty Naukowca, Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych i Polityki Otwartej, Transparentnej i Merytorycznej Rekrutacji na UJ.

Proces wdrażania Strategii HR dla Naukowców wspiera:

Koordynator ds. HRS4R (komunikacja UJ-KE) 

Za proces wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, w tym aktualizację planu działań, monitorowanie postępu prac, informowanie społeczności akademickiej o realizowanych zadaniach odpowiada Zespół Roboczy ds. wdrażania Europejskiej Karty Naukowca, Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych i Polityki Otwartej, Transparentnej i Merytorycznej Rekrutacji na UJ.

Właśnie ukazał się najnowszy raport z prac Zespołu.

Komitet Sterujący działa w składzie:

 1. prof. dr hab. Piotr Jedynak – Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej – przewodniczący; 
 2. prof. dr hab. Dorota Malec – Prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej; 
 3. prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki – Prorektor ds. Collegium Medicum; 
 4. prof. dr hab. Armen Edigarian – Prorektor UJ ds. dydaktyki; 
 5. prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski – Prorektor UJ ds. badań naukowych; 
 6. dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ – Pełnomocnik Rektora UJ ds. projektów strategicznych; 
 7. mgr Monika Harpula – Kanclerz UJ; 
 8. mgr Teresa Kapcia – Kwestor UJ. 

Do zadań Komitetu Sterującego należy wyznaczanie strategicznych kierunków, podejmowanie kluczowych decyzji oraz systematyczne monitorowanie postępu realizacji zadań wynikających z przyznanego Uniwersytetowi wyróżnienia HR Excellence in Research oraz monitorowanie wdrażania Europejskiej Karty Naukowca, Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych i Polityki Otwartej, Transparentnej i Merytorycznej Rekrutacji, zwanej dalej „Polityką OTM-R”, na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zespół Roboczy działa w składzie: 
 1. mgr Małgorzata Grzelewska – zastępca Kanclerza UJ ds. ogólnych – przewodnicząca; 
 2. prof. dr hab. Tomasz Guzik – Wydział Lekarski; 
 3. dr hab. Katarzyna Kuras prof. UJ – Wydział Historyczny; 
 4. dr hab. Maciej Ulas, prof. UJ – Wydział Matematyki i Informatyki; 
 5. dr hab. Katarzyna Kurpiewska – Wydział Chemii; 
 6. dr hab. Marcin Grabowski – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych; 
 7. prof. dr hab. Alicja Józkowicz – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; 
 8. mgr Aleksandra Weiss - Centrum Wsparcia Nauki; 
 9. mgr Monika Rzepka – Dział Spraw Osobowych CM; 
 10. mgr Edyta Serwatka – Centrum Spraw Osobowych; 
 11. mgr Bożena Stanio – Centrum Spraw Osobowych; 
 12. mgr Justyna Sikora – Centrum Spraw Osobowych; 
 13. mgr Kinga Nastałek-Fałowska – Zespół Radców Prawnych UJ; 
 14. dr Anna Sławik – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej;
Do zadań Zespołu Roboczego należy: 
 • przegląd wewnętrznych aktów prawnych i praktyk stosowanych na UJ według kryterium zgodności z celami, terminami oraz zasadami Europejskiej Karty Naukowca, Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych i Polityki OTM-R; 
 • inicjowanie działań służących efektywnemu wdrożeniu zasad wynikających z przyznanego Uniwersytetowi wyróżnienia HR Excellence in Research; 
 • aktualizowanie planu działań na lata 2021–2024 i monitorowanie stopnia realizacji celów określonych w Strategii HR dla naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego; 
 • raportowanie postępów wdrażania Europejskiej Karty Naukowca, Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych i Polityki OTM-R Komitetowi Sterującemu oraz Komisji Europejskiej.

Za bezpośredni kontakt z ekspertami Komisji Europejskiej oraz zarządzanie kontem UJ na portalu Euraxess odpowiada wyznaczony ze strony Uniwersytetu administrator procesu HRS4R. Funkcję tę pełni mgr Małgorzatę Grzelewską -  zastępca Kanclerza UJ ds. ogólnych.